THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
[ Ngày đăng: 8/10/2017 12:00:00 AM, lượt xem: 1 ]

Ngày 8 tháng 10 năm 2017, nhà trường tổ chức thi chon HSG cấp trường, nhằm lựa chon những HS giỏi để dự thi HSG cấp huyện vào ngày 1/11/2017.

 

TIN LIÊN QUAN
PHÁT THƯỞNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ

Bổ nhiệm mới 6 tổ trưởng, hai phó tổ trưởng

Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9

Báo cáo tổng kết- phương hướng nhiệm vụ của chuyên môn năm học 2017-2018

Đổi mới phương thức giáo dục, phát huy vai trò “người truyền lửa”

Những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ của ngành Giáo dục- Đào tạo Quảng Trị

TRIỆU ĐÔNG NGÀY MỚI

NHỮNG NỮ SINH TUỔI TEEN NHÀ NGHÈO HỌC GIỎI

Đổi mới chương trình SGK sau năm 2015 thể hiện tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

chuyên đề cấp tỉnh

 


  Phóng sự ảnh