Bổ nhiệm mới 6 tổ trưởng, hai phó tổ trưởng

[ Ngày đăng: 8/10/2017 12:00:00 AM, lượt xem: 1 ]

Ngày 7 tháng 10 năm 2017, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Đông trao quyết định bổ nhiệm mới 6 tổ trưởng
1. Cô Lê Thị Mỹ Diểm - Tổ trưởng tổ Toán
2. Cô Nguyễn Thị Kim Thoa - Tổ trưởng tổ Văn - Sử - GDCD
3. Cô Nguyễn Thị Xuân - Tổ Trưởng Tổ Tiếng Anh
4. Thầy Nguyễn Đức Cẩm - Tôt Trưởng Tổ Văn phong
5. Thầy Nguyễn Giáo - Tổ Trưởng Tổ Sinh - Hóa
6. Thầy Nguyễn Hoàng Hải - Tôr trưởng Tổ Năng khiếu

 

Đính kèm:
TIN LIÊN QUAN
PHÁT THƯỞNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ

THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9

Báo cáo tổng kết- phương hướng nhiệm vụ của chuyên môn năm học 2017-2018

Đổi mới phương thức giáo dục, phát huy vai trò “người truyền lửa”

Những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ của ngành Giáo dục- Đào tạo Quảng Trị

TRIỆU ĐÔNG NGÀY MỚI

NHỮNG NỮ SINH TUỔI TEEN NHÀ NGHÈO HỌC GIỎI

Đổi mới chương trình SGK sau năm 2015 thể hiện tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

chuyên đề cấp tỉnh

 


  Phóng sự ảnh