ĐOÀN TN - ĐỘI THIẾU NIÊN

5/17/2011 8:48:00 AM )
BÀI 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BÀI 2 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BÀI 3 :PHẤN ĐÂU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN

4/23/2011 2:43:00 PM )
Cùng với tuổi trẻ cả nước, trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, tuổi trẻ Quảng Trị luôn kế thừa và phát huy truyền thống của lớp lớp thanh niên đi trước. Thế hệ thanh niên hiện nay có lòng yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào Đảng, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp của Đảng, tình nguyện vì cộng đồng.

7/30/2010 9:40:00 PM )

7/30/2010 9:24:00 PM )

7/30/2010 9:20:00 PM )  Phóng sự ảnh